Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel II. De nieuwe schenkbelasting

2. Enkele algemene principes inzake de heffing van onroerende schenkbelasting

2.1. Welke heffingsregels voor onroerende schenkingen zijn van toepassing: de Vlaamse, de Waalse of de Brusselse?

De regelgeving die bepaalt hoe een onroerende schenking fiscaal behandeld zal worden, vertoont nog steeds belangrijke verschillen tussen de drie gewesten. Vandaar dat een cruciale eerste vraag is welke regels van toep...