Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Besluit

De Vlaamse, Brusselse en Waalse decreetgevers trachten de onroerende schenking te stimuleren met de invoering van aantrekkelijke tarieven en interessante kortingen. Voortaan kan de onroerende schenking een grote fiscale besparing opleveren ten opzichte van de erfbelasting die verschuldigd is bij overlijden, en dit zowel in rechte lijn als ten aanzien van verdere verwanten of niet-verwanten.
De huidige tarieven in de onroerende schenkbelasting vormen dus niet langer een obstakel voor het bij leven overdragen van het onroerend vermogen. Daartegenover blijft een schenking wel nog een onherroepelijke vermogensverarming, met een integraal verlies van alle rechten als eigenaar (gebruik, inkomsten, controle, ...). Hieraan kan tegemoet gekomen worden door specifieke lasten en voorwaarden te koppelen aan de schenking, die de schenker...