Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel VII. Welke voorwaarden kunt u koppelen aan uw schenking?

10. Controlestructuur

10.1. De patrimoniumvennootschap: voor- en nadelen

Enkele decennia geleden was het een ingeburgerde praktijk om onroerende goederen aan te houden in de vennootschap. De voordelen van onroerende goederen in een vennootschap ten opzichte van het privé aanhouden van onroerend goed zijn veelvuldig. Bij wijze van voorbeeld kan er gewezen worden op de afschrijv...