Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel II. De nieuwe schenkbelasting

1. Achtergrond van de hervorming

Met het decreet van 3 juli 2015 zette de Vlaamse wetgever haar intenties om in daden en verlaagde zij drastisch de onroerende schenkbelasting. Hoewel het decreet dateert van 3 juli 2015 en de publicatie in het Belgisch Staatsblad pas op 15 juli plaatsvond, voorziet het decreet zelf in een inwerkingtreding op 1 juli 2015.
Het decreet is er relatief snel gekomen, nadat de Vlaamse regering-Bourgeois I in 2014 gevormd werd. De eerste concrete signalen van een voorgenomen wijziging van de onroerende schenkbelasting waren opgenomen in de bel...