Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel VII. Welke voorwaarden kunt u koppelen aan uw schenking?

1. Algemeen

Hierboven hebben we reeds benadrukt dat een schenking steeds een definitieve en onher­roepelijke beschikking over uw vermogen betekent. Hetgeen u geschonken heeft, behoort voortaan tot het vermogen van diegene die u begiftigd heeft. Hoezeer u het zich ook beklaagt, de schenking kunt u in principe niet omdraaien.
De harde karakteristieken van schenkingen kunnen enigszins verzacht worden door er bepaalde voorwaarden of modaliteiten aan te koppelen. Belangrijk is wel dat deze voor­waarden niet te ver mogen gaan; het onherroepelij...