Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel VI. Schenken en familiale gelijkheid

1. Hervorming erfrecht sinds september 2018

Op 20 juli 2017 heeft het federale parlement een wet goedgekeurd (de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat erfenissen en giften betreft, gewijzigd door de wet van 22 juli 2018) die ons erfrecht grondig hervormd heeft. Deze wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 september 2017 en is in werking getreden op 1 september 2018.
Aan deze hervorming van het erfrecht werd jarenlang gewerkt en uiteindelijk werd een hervorming afgeleverd met vier belangrijke pijlers: