Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel V. Is schenken bij leven altijd voor­deliger dan nalaten bij overlijden?

2. De successierechten in de drie gewesten

2.1. De erfbelasting in het Vlaams gewest

Tarieven in het Vlaams gewest in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners