Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel V. Is schenken bij leven altijd voor­deliger dan nalaten bij overlijden?

1. Motieven om te schenken

Een schenking is steeds een verarming van uw vermogen en een verrijking van het vermogen van een andere persoon. Vaak wordt een schenking bij leven afgewogen ten opzichte van het nalaten bij overlijden.
Het schenken bij leven heeft enkele belangrijke nadelen ten opzichte van het nalaten bij overlijden. Een schenking is namelijk in essentie een onherroepelijke beslissing. Tijdens uw leven beschikt u niet langer over het geschonken vermogen, hetgeen betekent dat u met het geschonkene niet meer kunt...