Praktische gidsen

Onroerend goed schenken

Deel IV. De progressieve tarieven van de schenkbelasting doorbreken?

2. Inbrengen in de huwelijksgemeenschap en dan schenken?

De schenkbelasting wordt in de drie gewesten berekend per schenker en per begiftigde afzonderlijk. Indien u dus als ouders samen een onroerend goed schenkt aan uw twee kinderen (in onverdeeldheid dus), dan doet u op fiscaal vlak vier schenkingen, die elk afzonderlijk onderworpen zijn aan de tarieven in de schenkbelasting.
Een basisregel in ons recht is dat iemand slechts kan beschikken over goederen waar hij eigendomsrechten ...