Praktische gidsen

Onroerend goed in vennootschap

Deel 1 -  Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

5. Een puzzel

Het is duidelijk dat de vraag of het beter is om een pand of een grond privé aan te kopen of te bouwen dan wel om dat met een vennootschap te doen niet zomaar beantwoord kan worden.
Wilt u onroerende goederen onderbrengen in een vennootschap om uw risico te beperken of om uw vermogen beter te beheren, dan raden wij u aan om eerst deskundig advies in te winnen over de contractuele en de vennootschaps­rechtelijke aspecten van de operatie. Als u daar voldoende zicht op heeft en d...