Praktische gidsen

Onroerend goed in vennootschap

Deel 6 - Wat met de panden die u privé al bezit?

1. Hoe krijgt u die panden nog in uw vennootschap?

Wanneer u al eigenaar bent van een of meerdere panden die u wilt overbrengen naar uw vennoot­schap, kunt u dat grosso modo op twee manieren doen: ofwel door ze te verkopen aan de vennootschap, ofwel door ze ‘in te brengen’ in de vennootschap.