Praktische gidsen

Onroerend goed in vennootschap

Deel 5 - Uw vennootschap als vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter

2. Fiscale regels voor een vruchtgebruik

In dit hoofdstuk bekijken we de belangrijkste fiscale regels inzake het vrucht­gebruik. We gaan hierbij uit van de meest voorkomende situatie, namelijk u koopt privé de blote eigendom en uw vennootschap koopt het vruchtgebruik (een zgn. gesplitste aankoop). De hypothese waarin u een vruchtgebruik verleent aan uw vennootschap op een pand waarvan u al eigenaar bent, laten we in dit deel buiten beschouwing.