Praktische gidsen

Onroerend goed in vennootschap

Deel 5 - Uw vennootschap als vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter

1. Juridische regels

1.1. Algemeen

1.1.1. Tijdelijke opsplitsing van de volle eigendom