Praktische gidsen

Onroerend goed in vennootschap

Deel 1 -  Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

2. Belastingen op aankoop, schenking en vererving van onroerende goederen besparen?

2.1. Onroerend goed wordt roerend goed

Door een gebouw of een grond onder te brengen in een vennootschap, maakt u in zekere zin van een onroerend goed een roerend goed. De eigenaar van het pand of het terrein is nu de...