Praktische gidsen

Waardebepaling onroerend goed

5. Welke waarden worden er bij de schatting berekend?

5.1. Nieuwbouwwaarde

Voor een nieuwbouw of nog op te richten constructie spreekt men over de nieuwbouw­waarde en/of de constructiewaarde. Hierbij is het aangewezen de plannen, de meetstaat en het lastenboek van de architect te raadplegen. De nieuwbouwwaarde is de waarde die verkregen wordt door de kosten van de wedersamenstelling van het onroerend goed te bepalen aan de hand van de werkelijke kostprijs van het gebouw, inbegrepen de erelonen van architecten en ingenieurs, de diverse aansluitingen, het verf- en behangwerk, de afsluitingen, de roerende zaken die door hun geb...