Praktische gidsen

Waardebepaling onroerend goed

4. Uitvoering van het plaatsbezoek

4.1. Inleiding

Er zijn personen die zich schatter noemen maar de waarde bepalen op basis van de be­schrij­ving van de eigenaar en op basis van de documenten. Dat kan echt niet. Elk onroerend goed moet bezocht en degelijk geïnspecteerd worden. Het is van uitzonderlijk belang om een dictafoon of een notitieboekje mee te nemen en alles wat u ziet, nauwkeurig te noteren. Dat gebeurt op een andere manier dan bij het opmaken van een plaatsbeschrijving, maar het is wél van essentieel belang om alles nauwkeurig te observeren.
Het is vooreerst heel belangrijk om de correcte gegevens van de opdrachtgevers...