Praktische gidsen

Waardebepaling onroerend goed

3. Welke documenten heeft u het best bij de hand?

3.1. Inleiding

Voor het taxeren van een onroerend goed is het van groot belang om vooraf bepaalde documenten te verzamelen of op te vragen aan de eigenaar. Die zijn in eerste instantie nodig om informatie te verkrijgen die niet direct meetbaar is, bv. de oppervlakte van de grond. Het is zeer moeilijk om die bij een bezoek op te meten.

3.2. Plan van de omgeving