Praktische gidsen

Waardebepaling onroerend goed

14. Schattingsverslag

14.1. Welke elementen moet het schattingsverslag zeker bevatten?

14.1.1. Inleiding

Vooreerst is het zeer belangrijk om het schattingsverslag te dateren. Soms komt zo’n verslag nog aan de orde enkele jaren nadien en moet men zeker rekening houden met de conjunctuurwaarde om de taxatie te evalueren.
De na(a)m(en) van de aanvrager(s) en hen die aanwezig waren bij de taxatie zijn een must. </...