Praktische gidsen

Waardebepaling onroerend goed

1. Wie mag er zich precies een ‘schatter’ noemen?

Het beroep van schatter is niet beschermd. Iedereen kan zich dus ‘schatter’ noemen; het hoeft niet te gaan om iemand die het diploma heeft van vastgoedmakelaar of vastgoedexpert. De banken hebben een eigen lijst van schatters waarmee zij samenwerken.
Voor schattingen in rechtszaken moeten schatters aangesteld worden die landmeter-expert zijn. Zij moeten vooraf een eed afgelegd hebben en een van de volgende diploma’s bezitten (wet van 11 mei 2003, artikels 2 en 7):
  • een diploma van landmeter, van meetkundige of van meetkundige-schatter van onroerende goederen;
  • een diploma van licentiaat in de wetenschappen, groep aardrijkskunde, optie landmeetkunde;