Praktische gidsen

Waardebepaling onroerend goed

1. Wie mag er zich precies een ‘schatter’ noemen?

Het beroep van schatter is niet beschermd. Iedereen kan zich dus ‘schatter’ noemen; het hoeft niet te gaan om iemand die het diploma heeft van vastgoedmakelaar of vastgoed­expert. De banken hebben een eigen lijst van schatters waarmee zij samenwerken.
Voor schattingen in rechtszaken moeten schatters aangesteld worden die landmeter-expert zijn. Zij moeten vooraf een eed afgelegd hebben en een van de volgende diploma’s bezitten (wet van 11 mei 2003, artikels 2 en 7):
  • een diploma van landmeter, van meetkundige of van meetkundige-schatter van onroerende goederen;
  • een diploma van licentiaat in de wetenschappen, groep aardrijkskunde, optie landmeet­kunde;