Praktische gidsen

Vastgoed en btw

1. Vastgoed kopen of bouwen met btw

1.4. Herzieningen en gebouwen

1.4.1. Algemeen

De aftrek van de btw gebeurt onmiddellijk en in principe volledig. Voor de bedrijfsmiddelen is deze aftrek evenwel in bepaalde gevallen onderworpen aan een herzieningstermijn van 5, 15 of 25 jaar aangezien bedrijfsmiddelen tijdens hun gebruiksduur veranderde of verschillende bestemmingen kunnen krijgen.
Wanneer aldus veranderingen o...