Praktische gidsen

Vastgoed en btw

3. Werken in onroerende staat en btw

3.5. Wanneer is het verlaagde btw-tarief van 12% toepasselijk?

3.5.1. Principe

Onder bepaalde voorwaarden kan er ook gefactureerd worden tegen 12% btw en dit zowel voor de verkoop van bepaalde woningen als voor werken in onroerende staat aan die woningen. Het gaat dan meer in het bijzonder over woningen die bestemd zijn voor huisvesting in het kader van het sociaal beleid