Praktische gidsen

Vastgoed en btw

3. Werken in onroerende staat en btw

3.1. Wanneer is btw verlegd toe te passen, wanneer niet?

3.1.1. Algemeen

Principe

Factureren onder het stelsel ‘btw verlegd’ (ook gekend als ‘medecontractant’) houdt in dat een...