Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten
 • Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes - Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes - 3. Het contract - 3.3. Welke attesten? - 3.3.1. Energieprestatiecertificaat (EPC)
  3.3.1. Energieprestatiecertificaat (EPC)In Vlaanderen (besluit van 30.11.2018 tot wijziging van het Energiebesluit) is een energie­prestatie­certificaat nodig sinds 2020 bij de verkoop of verhuur van een kantoor of handelspand. De verplichting is in eerste instantie beperkt tot kantoren of handelspanden van maximaal 500 m². Het geldt bovendien niet als het handelspand of kantoor deel uitmaakt van een groter gebouw, bv. een winkelcentrum of kantoorgebouw, met een oppervlakte van meer dan 1000 m².De verplichting...
  Klik hier
 • Woninghuur - Deel 6. Verhuur aan studenten - 2. Brussel - 2.1. Wanneer van toepassing?
  2.1. Wanneer van toepassing?De Brusselse Huisvestingscode voorziet een specifieke regeling voor huurovereenkomsten met betrekking tot studentenwoningen. Die is gekoppeld aan een kwaliteitslabel. De regeling is van toepassing voor zover:de partijen instemmen met de toepassing van de juridische regeling die het instelt; ende huurder het bewijs levert van zijn regelmatige inschrijving in:een instelling voor secundair onderwijs;een instelling die hoger onderwijs organiseert;een centrale examencommissie.Het attest...
  Klik hier
 • Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes - Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes - 9. Te koop of te huur - 9.2. Uithangborden
  9.2. UithangbordenStelt u als verhuurder uw bedrijfsgebouw te koop of te huur, dan wenst u dat uiteraard ook ter plaatse aan te kondigen. Dat de zittende huurder niet opgezet is met de gebruikelijke uithangborden, is niet denkbeeldig. Die verstoren immers een stuk het imago en de uit­straling van de activiteit ter plaatse. Ook daar zijn afspraken in het huurcontract dus geen over­bodige luxe.Het recht op publiciteit geldt immers niet onbeperkt, zo stelde de rechter recent. Men mag geen schade berokkenen...
  Klik hier
 • Woninghuur - Deel 6. Verhuur aan studenten - 1. Vlaams gewest - 1.1. Wanneer van toepassing?
  1.1. Wanneer van toepassing?Niet elke verhuur van een kamer, studio of appartement aan een jongere (die alleen gaat wonen, op een ander adres dan zijn ouders) kan als een ‘verhuur van een studentenkamer’ beschouwd worden. De huurder moet in principe wel degelijk een ‘student’ zijn, die de kamer (studio of appartement) huurt om dichter bij zijn lesplaats te kunnen verblijven.De wetgeving op woninghuur kan ook van toepassing zijn op de verhuur van een studenten­kamer (of een studio die of een appartement...
  Klik hier
 • Woninghuur - Deel 6. Verhuur aan studenten - 3. Waals gewest - 3.1. Wanneer van toepassing?
  3.1. Wanneer van toepassing?Het decreet voorziet in een regeling voor huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten die van toepassing is voor zover de student aan de verhuurder het bewijs van regelmatige inschrijving bezorgt. De regelgeving aangaande dit bewijs is hetzelfde als de Brusselse regelgeving daaromtrent.Let op 1! Het Waalse decreet voorziet ook een regeling voor studenten die hun domicilie in het pand plaatsen die verschillend is van de regeling voor degenen die dat niet doen. De verplichte...
  Klik hier
 • Woninghuur - Deel 6. Verhuur aan studenten - 4. Minimale kwaliteitseisen? - Vlaams gewest
  Vlaams gewestIn de meeste ‘studentensteden’ (Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt e.d.) voorzien de huis­vestings­diensten van de betrokken universiteiten en/of hogescholen vaak ‘model­contracten’. U wordt meestal ‘verplicht’ om die te gebruiken als u via de huisvestingsdienst wilt aan­kondigen dat u studentenkamers ‘te huur’ heeft. Vaak worden er in dat verband ook minimale kwaliteits­normen vooropgesteld. Op niveau van het Vlaams gewest gelden ook specifieke kwaliteitsnormen voor kamerwoningen...
  Klik hier
 • Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes - Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes - 1. Geen handelshuur
  1. Geen handelshuurIn al de gevallen waarin het huurcontract niet ‘automatisch’ onder de Handelshuurwet valt, kunnen huurder en verhuurder heel wat meer in onderling overleg afspreken.Gaat het dus om bv. de huur van een kantoorruimte, een magazijn, een terrein voor de opslag van materialen, een parking, dan valt het huurcontract van die ‘bedrijfsruimte’ in principe niet onder de ‘strenge’ regels van de Handelshuurwet.Het is vooral de huurder die er in bepaalde gevallen belang bij kan hebben om...
  Klik hier
 • Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes - Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes - 2. Geen regels?
  2. Geen regels?Uiteraard zijn er ook in zo’n geval wel degelijk wettelijk een aantal regels voorzien. Er zijn er alleen minder waar u zich als huurder en verhuurder aan moet houden. Bovendien zijn ze ook minder ‘dwingend’. In de meeste gevallen kunt u er dus van afwijken. De wettelijke regels gelden dus maar voor zover er onderling geen andere afspraken gemaakt zijn.Dit heeft tot gevolg dat een huurcontract voor een bedrijfsruimte (ander dan handelshuur) veel meer ‘op maat’ kan/moet opgesteld worden.Een aantal...
  Klik hier
 • Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes - Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes - 4. Welke prijs? - 4.1. Vrij overeen te komen
  4.1. Vrij overeen te komenHoeveel huur er voor het in gebruik krijgen van een bepaald bedrijfsgebouw of terrein betaald moet worden, is vrij af te spreken tussen huurder en verhuurder. Dat is m.a.w. een kwestie van onderhandelen.Een aandachtspunt daarbij is de btw. Verhuurt u een onroerend goed, dan is die verhuur in principe vrijgesteld van btw. Dat betekent enerzijds dat u geen btw moet aanrekenen op de huurprijs, maar anderzijds dat u de btw op de gemaakte kosten met betrekking tot dat pand ook niet kunt...
  Klik hier
 • Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes - Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes - 5. Hoelang? - 5.1. Huurder bedrijfsruimte wordt niet beschermd
  5.1. Huurder bedrijfsruimte wordt niet beschermdDaar waar de Handelshuurwet specifiek bedoeld was om de huurder van een handelspand te beschermen (omwille van het belang van het behoud van de locatie om de vele particuliere klanten te kunnen blijven bedienen), geldt dit niet voor andere soorten bedrijfsruimten. Daar voorziet de algemene Huurwet dus niet dadelijk in bepaalde regels die de huurder enige zekerheid geven dat hij niet zonder meer met een opzeg of beëindiging van het huurcontract geconfronteerd...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data