Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

< Terug

Aannemers (18)

Ingebrekestelling aannemer
IngebrekestellingU eist de correcte uitvoering van bepaalde bouwwerken.Stel, u wenst op een correcte, maar krachtdadige manier duidelijk te maken dat de werken zo snel mogelijk volledig perfect afgewerkt moeten worden en de eventueel overeengekomen termijn is reeds verstreken. Gebruik dan ons model van... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Dading met nog uit te voeren werken
Gebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er wel nog werken uitgevoerd moeten worden. Wat?Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het is een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Dading met stopzetting van de werken
Gebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er geen werken meer uitgevoerd hoeven te worden.Wat?Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inschakeling andere aannemer
U wenst na diverse vruchteloze pogingen een andere aannemer de werken te laten voltooien.Kan dat? Op zich kan dat inderdaad perfect. De wet voorziet immers dat het contract met een aannemer op ieder moment stopgezet kan worden. U hoeft daar zelfs geen reden voor op te geven!De aannemer kan op zich niet... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Aannemingscontract
Als een klant aan een aannemer opdracht geeft werken uit te voeren, dan wordt die opdracht uiteraard het best in een zgn. aannemingscontract gezet. ContractAls u als 'bouwheer' een overeenkomst sluit met een aannemer, dan zet u de gemaakte afspraken beter op papier. U kunt werken met ons model van een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Plaatsbeschrijving bij aanvang werken
Een plaatsbeschrijving bij de aanvang van (afbraak)werken kan heel wat discussies besparen.Discussies vermijdenAls een aannemer in uw of in een aanpalend huis of appartement (afbraak)werken zal uitvoeren, is de kans niet gering dat u schade zal lijden door de werken. Ook als u zelf de aannemer bent... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Pv van voorlopige oplevering
U stelt  op een gegeven moment vast dat de voorziene werken al dan niet correct werden uitgevoerd. Als er problemen zijn, worden deze schriftelijk gemeld in een door alle partijen ondertekend verslag. Dat is het zogenaamd 'proces-verbaal van voorlopige oplevering'. Bv. er ontbreekt een balk, er is een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Werfverslag
Maak gebruik van een werfverslag tijdens de werfvergaderingen om discussies te vermijden.WerfverslagBij aannemingsopdrachten (bv. de bouw van een huis) zijn er meestal geregeld/regelmatig werfvergaderingen. Hierbij zijn de bouwheer, de aannemer(s) en de architect aanwezig. Gebruik ons model van een werfverslag... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Pagina 2 van 2 pagina's