Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

< Terug

Aannemers (18)

Uitvoering van de werken

Clausule meerwerken
Discussie over meerwerkenGeeft u op basis van een prijsofferte opdracht aan een aannemer om werken uit te voeren, dan ontstaan er achteraf nogal eens discussies over de eindafrekening, omdat die duurder uitvalt dan in de prijsofferte voorzien. Soms worden er immers werken aangerekend die zogezegd buiten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Vertragingsboete - aanspraak
Uw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Vertragingsbeding
Uw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inschakeling andere aannemer
U wenst na diverse vruchteloze pogingen een andere aannemer de werken te laten voltooien.Kan dat? Op zich kan dat inderdaad perfect. De wet voorziet immers dat het contract met een aannemer op ieder moment stopgezet kan worden. U hoeft daar zelfs geen reden voor op te geven!De aannemer kan op zich niet... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Aannemingscontract
Als een klant aan een aannemer opdracht geeft werken uit te voeren, dan wordt die opdracht uiteraard het best in een zgn. aannemingscontract gezet. ContractAls u als 'bouwheer' een overeenkomst sluit met een aannemer, dan zet u de gemaakte afspraken beter op papier. U kunt werken met ons model van een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Plaatsbeschrijving bij aanvang werken
Een plaatsbeschrijving bij de aanvang van (afbraak)werken kan heel wat discussies besparen.Discussies vermijdenAls een aannemer in uw of in een aanpalend huis of appartement (afbraak)werken zal uitvoeren, is de kans niet gering dat u schade zal lijden door de werken. Ook als u zelf de aannemer bent... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Pv van voorlopige oplevering
U stelt  op een gegeven moment vast dat de voorziene werken al dan niet correct werden uitgevoerd. Als er problemen zijn, worden deze schriftelijk gemeld in een door alle partijen ondertekend verslag. Dat is het zogenaamd 'proces-verbaal van voorlopige oplevering'. Bv. er ontbreekt een balk, er is een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Werfverslag
Maak gebruik van een werfverslag tijdens de werfvergaderingen om discussies te vermijden.WerfverslagBij aannemingsopdrachten (bv. de bouw van een huis) zijn er meestal geregeld/regelmatig werfvergaderingen. Hierbij zijn de bouwheer, de aannemer(s) en de architect aanwezig. Gebruik ons model van een werfverslag... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model