Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

< Terug

Aannemers (18)

Aansprakelijkheid en geschillen

Tienjarige aansprakelijkheid
Na de oplevering of het einde van de werken stelt u als bouwheer een ernstig gebrek vast. Een gebrek dat een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het gebouw - minstens een belangrijk onderdeel ervan - of die het bouwwerk onbruikbaar maakt gebruik of bewoning. Bv. grote vochtinsijpeling die normale... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Clausule burenhinder
Begaat uw aannemer fouten bij de uitvoering van de werken en lijdt u en/of een buur hierdoor schade, dan draait hij hiervoor op.Heel wat moeilijker ligt het echter wanneer de aannemer géén fout begaat, maar de een of andere buur toch schade ondervindt. Typische voorbeelden zijn bv. barsten die bij... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')
De aannemer stuurt u zijn eindafrekening. U controleert dan het een en ander het best grondig. Zijn alle zgn. meerwerken terecht, is de hoeveelheid aangerekende materialen/uren correct, zijn de werken volledig afgewerkt?Indien er zaken zijn die niet kloppen, dan mag u een deel van de factuur inhouden.U... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Verborgen gebreken - aanspraak
Verborgen gebrekenWanneer de bouwheer de werken aanvaard heeft dan kan hij achteraf de aannemer niet meer aanspreken op gebreken die zichtbaar waren.De aanvaarding van de werken kan blijken uit een formele voorlopige oplevering. Is zo'n formele voorlopige oplevering op papier niet gebeurd, dan kan het... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Ingebrekestelling aannemer
IngebrekestellingU eist de correcte uitvoering van bepaalde bouwwerken.Stel, u wenst op een correcte, maar krachtdadige manier duidelijk te maken dat de werken zo snel mogelijk volledig perfect afgewerkt moeten worden en de eventueel overeengekomen termijn is reeds verstreken. Gebruik dan ons model van... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Dading met nog uit te voeren werken
Gebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er wel nog werken uitgevoerd moeten worden. Wat?Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het is een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Dading met stopzetting van de werken
Gebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er geen werken meer uitgevoerd hoeven te worden.Wat?Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model