Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

< Terug

Aannemers (18)

Attest 6% btw
Voorwaarden voor de toepassing van het 6%-btw-tariefHet verlaagd btw-tarief van 6% kan alleen worden toegepast als het gaat om 'werken in onroerende staat aan privéwoningen'. Concreet betekent dit dat de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld moeten zijn:De werken die u uitvoert als aannemer, moeten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Tienjarige aansprakelijkheid
Na de oplevering of het einde van de werken stelt u als bouwheer een ernstig gebrek vast. Een gebrek dat een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het gebouw - minstens een belangrijk onderdeel ervan - of die het bouwwerk onbruikbaar maakt gebruik of bewoning. Bv. grote vochtinsijpeling die normale... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inhoudingsplicht - brief
Inhouden en doorstortenU geeft als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand, e.d.).Vooraleer u een factuur betaalt aan uw aannemer, bent u verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inhoudingsplicht - schema
 Waarover gaat het?Geeft u als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand e.d.), dan bent u in het kader van het beruchte artikel 30bis verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Checklist
Clausule meerwerken
Discussie over meerwerkenGeeft u op basis van een prijsofferte opdracht aan een aannemer om werken uit te voeren, dan ontstaan er achteraf nogal eens discussies over de eindafrekening, omdat die duurder uitvalt dan in de prijsofferte voorzien. Soms worden er immers werken aangerekend die zogezegd buiten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Clausule burenhinder
Begaat uw aannemer fouten bij de uitvoering van de werken en lijdt u en/of een buur hierdoor schade, dan draait hij hiervoor op.Heel wat moeilijker ligt het echter wanneer de aannemer géén fout begaat, maar de een of andere buur toch schade ondervindt. Typische voorbeelden zijn bv. barsten die bij... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')
De aannemer stuurt u zijn eindafrekening. U controleert dan het een en ander het best grondig. Zijn alle zgn. meerwerken terecht, is de hoeveelheid aangerekende materialen/uren correct, zijn de werken volledig afgewerkt?Indien er zaken zijn die niet kloppen, dan mag u een deel van de factuur inhouden.U... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Vertragingsboete - aanspraak
Uw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Vertragingsbeding
Uw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Verborgen gebreken - aanspraak
Verborgen gebrekenWanneer de bouwheer de werken aanvaard heeft dan kan hij achteraf de aannemer niet meer aanspreken op gebreken die zichtbaar waren.De aanvaarding van de werken kan blijken uit een formele voorlopige oplevering. Is zo'n formele voorlopige oplevering op papier niet gebeurd, dan kan het... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
 
Pagina 1 van 2 pagina's