Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

< Terug

Huur (44)

Handelshuur

Plaatsbeschrijving - algemeen
PlaatsbeschrijvingBij elke vorm van huur van onroerende goederen (woninghuur, handelshuur, enz.) is het gebruikelijk om zowel bij aanvang als op het einde van de huur een plaats­beschrijving op te maken. U kunt dit samen met de verhuurder doen zonder de tussenkomst van een expert. Zo spaart u kosten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)
Sinds 1 september 2016 is het mogelijk in Vlaanderen een handelshuur af te sluiten van maximaal één jaar. Handelshuur voor minder dan één jaar!Het decreet van 17 juni 2016 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016) voorziet de mogelijkheid in het Vlaams gewest om een handelshuur af te spreken van één... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Afbetalingsplan huur
Indien uw huurder betalingsachterstallen heeft, vraagt hij u mogelijk om hiervoor een afbetalingsplan op te stellen of overweegt u om het zelf voor te stellen. Is dat een goed idee? Hoe voorkomt u dat u daarmee in de problemen komt?Een afbetalingsplan?Zodra er huurachterstallen ontstaan, reageert u als... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Huurovereenkomst kantoor
Bij de (ver)huur van een kantoorruimte heeft u er alle belang bij om een duidelijk en uitgebreid contract op te stellen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen). Voor natuurlijke... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Huurovereenkomst werkplaats/atelier
Een huurcontract met betrekking tot een werkplaats, atelier, e.d. valt onder het zgn. 'gemeen huurrecht'. Het komt er op neer dat er bijna geen wettelijke regels zijn. Zijn die er toch, dan gelden ze in principe maar voor zover huurder en verhuurder geen andere afspraken hebben gemaakt.U bent m.a.w.... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Handelshuurovereenkomst
Een handelshuurovereenkomst hoeft niet zo uitgebreid te zijn als in het algemeen gedacht wordt. Er is immers veel geregeld in de Handelshuurwet zelf. Trouwens, bepalingen die in strijd zijn met de Handelshuurwet, zijn ongeldig. De wet heeft in veel gevallen voorrang op wat de huurder en de verhuurder... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Huurovereenkomst magazijn
Zie ook toelichting bij model 'Huur van een werkplaats'.Ook hier heeft u m.a.w. alle vrijheid om afspraken te maken.Van belang is bv. dat de verhuurder u niet kan verplichten om op te korte termijn het magazijn leeg te maken en terug ter beschikking te stellen. Te soepele opzegmogelijkheden voor de verhuurder... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning
PlaatsbeschrijvingBij elke vorm van huur van onroerende goederen (woninghuur, handelshuur, enz.) is het gebruikelijk om zowel bij aanvang als op het einde van de huur een plaats­beschrijving op te maken. U kunt dit samen met de verhuurder doen zonder de tussenkomst van een expert. Zo spaart u kosten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Opzeg handelshuur door de huurder
Een handelshuur opzeggen als huurder is een delicate aangelegenheid. U mag zeker geen fouten maken. Gebruik dus veiligheidshalve ons model.Wanneer? Als handelshuurder heeft u steeds het recht om uw huur op te zeggen bij het verstrijken van elke driejarige periode, wat er ook in de huurovereenkomst staat.... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Huurindexering
- brief met meldingWe overlopen de belangrijkste knelpunten bij indexering van de huur. De indexering van de huur moet gebeuren volgens de wettelijke formule. Als er in het contract een andere formule staat, mag die slechts toegepast worden voor zover dit voordeliger uitkomt voor de huurder. De wettelijke... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
 
Pagina 1 van 3 pagina's