< Terug

Thema: Diverse

Inhoudingsplicht - schema

Inhoudingsplicht – schema

 

Waarover gaat het?

Geeft u als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand e.d.), dan bent u in het kader van het beruchte artikel 30bis verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus vooraleer u zijn factuur betaalt. In het voorkomende geval bent u verplicht om een deel (in principe 35%, resp. 15%) op zijn factuur in te houden.

Die inhoudingsplicht geldt uiteraard ook voor als uw vennootschap werken laat uitvoeren.

Eenvoudig online te checken

De onlinedienst Check Inhoudingsplicht toont u in een oogopslag of een Belgische aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Voer het ondernemingsnummer van de aannemer in en u ziet meteen het resultaat. Moet u een inhouding op factuur doen, dan verwijst het systeem u door naar de respectieve diensten van de RSZ en de FOD Financiën.

Voor de RSZ

Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren.

Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail krijgen. Let op dat deze storting enkel voor sociale schulden is.

De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box en/of op papier een notificatie van uw inhouding op factuur.

Webservice. De RSZ heeft ook een beveiligde webservice (‘Billretainment’) ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of de inhoudingsplicht geldt voor een lijst van ondernemingen. Met die webservice kunt u ook betalingen aan de RSZ voorbereiden. Voor meer informatie mailt u naar: billretainment30bis@rsz.fgov.be.

Voor de FOD Financiën

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB).

Bij problemen of vragen neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 02/572 57 57. Bekijk vooraf de FAQ’s over de inhoudingsplicht op de site van de FOD Financiën.

Hoeveel moet u inhouden?

Indien de aannemer socialezekerheidsschulden heeft, moet u 35% van het factuurbedrag exclusief btw inhouden en doorstorten aan de RSZ. Indien het om fiscale schulden gaat, moet u 15% inhouden en doorstorten aan de overheid. Dus indien uw aannemer schulden heeft bij zowel sociale zekerheid als bij de fiscale overheid, dan moet u dus 50% inhouden en doorstorten en slechts 50% aan de aannemer betalen.

Indien de factuur hoger is dan  7.143, dan moet uw aannemer een attest afleveren waaruit blijkt hoeveel de fiscale schuld bedraagt. Is de schuld lager dan 15% van het factuurbedrag exclusief btw, dan moet u het bedrag van de effectieve schuld inhouden en doorstorten. Is de schuld hoger dan 15% van het factuurbedrag exclusief btw, dan volstaat de inhouding en doorstorting van 15%.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878