< Terug

Thema: Diverse

Attest 6% btw

Attest 6% btw

Voorwaarden voor de toepassing van het 6%-btw-tarief

Het verlaagd btw-tarief van 6% kan alleen worden toegepast als het gaat om ‘werken in onroerende staat aan privéwoningen’. Concreet betekent dit dat de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld moeten zijn:

  1. De werken die u uitvoert als aannemer, moeten dienen tot de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, de verbetering, de herstelling of het onderhoud van een woning en dit geheel of gedeeltelijk.
  2. De werken moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering ervan hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Er mag wel degelijk een gemengd gebruik (privé en zakelijk) zijn, zolang het privégebruik maar groter is dan het beroepsgebruik.
  3. Het moet gaan om werken aan een woning die minstens tien jaar oud is.
  4. De werken moeten verricht worden voor en gefactureerd worden aan een eindverbruiker.
  5. De bouwheer moet de aannemer een attest bezorgen waaruit blijkt dat al deze voorwaarden vervuld zijn.

Belang van het 6%-btw-attest

Absolute noodzaak! De bouwheer moet een door hem ondertekend attest voorleggen. Dit is een absolute noodzaak om te kunnen factureren tegen 6% btw. Zonder zo’n attest de kan de aannemer dus in principe niet anders dan factureren tegen 21% btw.

Gemakkelijk te controleren door de Btw! De btw-controleur heeft het hier inderdaad heel gemakkelijk, de bewijslast ligt immers bij de aannemer/bouwheer. De btw-controleur hoeft alleen maar te vragen om de attesten voor te leggen voor alle facturen die gefactureerd werden tegen 6% en voor elk attest dat ontbreekt, kan hij m.a.w. eenvoudigweg 15% btw laten bijbetalen.

 

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878