< Terug

Thema: Diverse

Inhoudingsplicht - brief

Inhoudingsplicht – brief

Inhouden en doorstorten

U geeft als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand, e.d.).

Vooraleer u een factuur betaalt aan uw aannemer, bent u verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus. Dit staat in het beruchte artikel 30 bis).

Heeft uw aannemer schulden, dan bent u verplicht om een deel op zijn factuur in te houden en door te storten aan de RSZ en/of de fiscus.

Dit is de zogenaamde inhoudingsplicht. Die inhouding geldt ook voor als uw vennootschap werken laten uitvoeren.

In principe gaat het dan voor fiscale schulden over  15%, terwijl die voor sociale schulden (RSZ) oploopt tot 35%van het factuurbedrag dat u moet inhouden en doorstorten.

Hoe gaat u te werk?

U kunt via de website https://www.checkinhoudingsplicht.be/ eenvoudig nagaan of er zo’n inhoudingsplicht bestaat. Het volstaat om het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven om te zien of er zo’n verplichting is.

Sinds kort kunt u uw inhoudingsplicht ook checken op uw smartphone via een speciaal daarvoor ontwikkelde, mobiele website https://checkinhoudingsplicht.be.

Voor de RSZ stort u op IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB.

De RSZ heeft ook een beveiligde webservice (‘Billretainment’) ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of de inhoudingsplicht geldt voor een lijst van ondernemingen. Met die webservice kunt u ook betalingen aan de RSZ voorbereiden. Voor meer informatie mailt u naar billretainment30bis@rsz.fgov.be.

Voor fiscale schulden stort u op IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB.

Bij problemen of vragen neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 02/572 57 57.

Wat als u niet doorstort?

Dan kan de RSZ u aanspreken voor de sociale schulden van de aannemer die u eigenlijk in zijn plaats had moeten betalen, weliswaar beperkt tot het gefactureerde bedrag maar eventueel ook een boete die vrij hoog kan zijn.

Factuur voor loutere privédoeleinden?

Dan geldt die inhoudingsplicht niet. Laat u bijgevolg als opdrachtgever-natuurlijke persoon werken uitvoeren aan uw gezinswoning, dan kan er uiteraard weinig discussie over bestaan dat er dan geen inhoudingsplicht geldt.

 

Behoort het pand waaraan de werken uitgevoerd worden tot het privaat vermogen van de opdrachtgever en gebruikt hij dat niet voor zijn eigen beroepsactiviteit, dan zijn de werken bestemd voor loutere privédoeleinden en is er geen inhoudingsplicht (Cass., 09.10.2017) .

Aannemer een seintje geven

U doet er in zo’n geval goed aan de betrokken aannemer te verwittigen dat u een deel van zijn factuur niet rechtstreeks aan hem betaalt maar wel aan de RSZ en/of de fiscus, dit om te vermijden dat hij achteraf ten onrechte meent dat u een slechte betaler bent en u nog een saldo verschuldigd blijft.

Tip

Verwittig de aannemer eventueel vooraf, vooraleer u iets inhoudt en doorstort. Mogelijk kan hij de achterstallen bij de RSZ en/of fiscus zelf bijpassen en kunt u kort nadien via de website een attest afdrukken waaruit blijkt dat de aannemer schuldenvrij is. Zo bespaart u zichzelf en uw aannemer een hoop administratieve rompslomp.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878