< Terug

Thema: Uitvoering van de werken

Vertragingsbeding

Vertragingsbeding

Uw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo’n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel ‘bindend’ of ‘louter’ informatief’? En hoe groot is de schade is die u daardoor lijdt?

Om dat soort discussies achteraf te vermijden, kunt u een vertragingsbeding afspreken. U zet duidelijke afspraken over de timing op papier en koppelt daar meteen een sanctie aan (een forfaitair bepaalde boete per dag vertraging). Op zich is daar niets mis mee.

Welk bedrag kan ik best per dag vragen?

Houd het bedrag per dag redelijk. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Een zware boete als afschrikmiddel of straf kan natuurlijk niet.

Wat is uw schade? Ga daar van uit om het bedrag per dag te bepalen.

Een forfaitaire boete van  50 is gangbaar. Verschillende rechters hebben al beslist dat dit een aanvaardbaar bedrag is.

Veel hangt van de omstandigheden af. Moet u door de eventuele vertraging één maand extra huur betalen of heeft u door uw lening bij de bank bijkomende kosten, dan kan het bedrag van de boete hoger of lager zijn. Het staat dan m.a.w. gelijk met het bedrag van uw huurprijs of leningskosten gedeeld door het aantal dagen vertraging. 

Gaat het om een verbouwing in een bestaande woning waarbij u weinig of geen genotsderving heeft van uw woning maar enkel overlast, dan is een forfaitair bedrag van  25 per dag aannemelijk.

Let op 1!

Deze begint in principe pas te lopen nadat u de aannemer aangemaand heeft, tenzij u betere afspraken op papier zet…

Let op 2!

Bovendien loopt zij in principe maar tot de voorlopige oplevering. Laat de aannemer na de voorlopige oplevering na aan de opmerkingen te verhelpen, dan kan u normaal gezien uw forfaitaire schadevergoeding niet verder opeisen, tenzij u betere afspraken op papier zet…

Gebruik hiervoor de hierbij aangeleverde varianten van clausules.

Let op 3!

Bestelt u bijkomende werken, die niet op de offerte vermeld staan, meerwerken dus, dan wordt de de uitvoeringstermijn wel verlengd.

Let op 4!

Een bijdehande aannemer zal u eventueel van repliek dienen en voorstellen dat u aan hem een premie/bonus betaalt van hetzelfde bedrag als de vertragingsboete voor elke dag dat hij vroeger klaar is met zijn werk dan de afgesproken einddatum van de werken. Wees daarop voorbereid!Tip

Als op datum van de voorlopige oplevering blijkt dat er enorm veel opmerkingen te maken zijn, dan doet u er goed aan om de (voorlopige) oplevering te weigeren. Documenteer u in het voorkomende geval met briefwisseling, fotomateriaal, werfverslagen e.d.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878