< Terug

Thema: Aansprakelijkheid en geschillen

Tienjarige aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid

Na de oplevering of het einde van de werken stelt u als bouwheer een ernstig gebrek vast. Een gebrek dat een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het gebouw – minstens een belangrijk onderdeel ervan – of die het bouwwerk onbruikbaar maakt gebruik of bewoning. Bv. grote vochtinsijpeling die normale bewoning onmogelijk maakt.

Voor dat soort gebreken is de aannemer (en de architect) wettelijk gezien gedurende 10 jaar aansprakelijk. Een clausule in de aannemingsovereenkomst of in de algemene voorwaarden van de aannemer die deze tienjarige aansprakelijkheid zou beperken is wettelijk verboden en dus niet geldig.

Tien jaar, vanaf wanneer?

In principe begint de termijn van 10 jaar te lopen vanaf de definitieve oplevering. In heel wat aannemingscontracten staat echter dat de termijn start vanaf de voorlopige oplevering. Zo’n clausule is perfect geldig. Kijk dus steeds grondig uw aannemingscontract na.

Tijdig in gebreke stellen, daar begint het mee…

U heeft er dus alle belang bij om zo snel mogelijk te reageren, zodat men zeker niet kan aanvoeren dat u te lang gewacht heeft.

U begint met de aannemer en/of de architect binnen de 10 jaren via een aangetekende brief (eventueel met ontvangstbewijs) in gebreke te stellen.

Deze ingebrekestelling dient er enkel voor om de aannemer/architect te doen reageren of hij de fout erkent of niet.

Erkent de aannemer/architect zijn fout niet of reageert hij niet, dan moet u er binnen de 10 jaar een zaak van maken.

Deze aangetekende brief alleen volstaat dus niet.

Om aanspraak te kunnen maken op een gratis herstelling en/of schadevergoeding moet u een beroep doen op een advocaat die binnen de periode van 10 jaar een dagvaarding (zogenaamd ten gronde) zal uitbrengen tegen de aannemer en/of architect.

Verplichte verzekering als aannemer

De aannemer is sinds 01.07.2018 verplicht om zich te verzekeren voor de zgn. tienjarige aansprakelijkheid (wet van 31.05.2017).

Dat geldt wel enkel voor privéwoningen zowel bij nieuwbouw als grondige verbouwingen en enkel voor ruwbouwaannemers. De verplichte verzekering geldt enkel voor werken die de gesloten ruwbouw realiseren. Het gaat dan om de funderingen en dragende structuur, het buitenschrijnwerk en het dak. De ‘afwerkers’, zoals loodgieters, elektriciens e.d., hoeven zich dus niet te verzekeren...

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878