< Terug

Thema: Aansprakelijkheid en geschillen

Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')

Protest eindafrekening aannemer (met inhouding ‘borg’)

De aannemer stuurt u zijn eindafrekening. U controleert dan het een en ander het best grondig. Zijn alle zgn. meerwerken terecht, is de hoeveelheid aangerekende materialen/uren correct, zijn de werken volledig afgewerkt?

Indien er zaken zijn die niet kloppen, dan mag u een deel van de factuur inhouden.

U doet dit uiteraard niet zomaar. U moet in het voorkomende geval de eindafrekening uitdrukkelijk protesteren. Dit kan via (aangetekende) brief, via e-mail, via fax e.d. Als u maar iets ‘op papier’ heeft, voor het geval dat er achteraf discussie over ontstaat of u de factuur wel tijdig betwist heeft.

Tip

Maak u er ook niet te snel van af door de factuur terug te sturen met enkel de vermelding ‘geprotesteerd’. Verduidelijk welke posten u betwist.

Let op!

Houdt u een bedrag in, dan moet dat bedrag in verhouding staan tot de probleempunten!

U kunt niet zonder meer (lees: zonder dat u bepaalde zaken op de factuur in vraag stelt) op elke factuur van een aannemer een borg van 5% inhouden gedurende een jaar en/of tot de volledige definitieve oplevering. Alleen als dit contractueel voorzien is en in de gevallen dat de wet zo’n borgstelling regelt, kunt u een ‘borgsom’ inhouden (doorgaans 5%, waarvan 2,5% vrijgegeven wordt bij de voorlopige oplevering en het saldo van 2,5% bij de definitieve oplevering).

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878