< Terug

Thema: Aansprakelijkheid en geschillen

Ingebrekestelling aannemer

Ingebrekestelling

U eist de correcte uitvoering van bepaalde bouwwerken.

Stel, u wenst op een correcte, maar krachtdadige manier duidelijk te maken dat de werken zo snel mogelijk volledig perfect afgewerkt moeten worden en de eventueel overeengekomen termijn is reeds verstreken. Gebruik dan ons model van een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.).

U stuurt de ingebrekestelling bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het is een rechtsgeldig afgiftebewijs dat u juridische bescherming biedt. De aangetekende zending garandeert u immers dat de geadresseerde uw ingebrekestelling ontvangen heeft. Hij kan dus niet beweren dat hij niet op de hoogte was.

Checklist:

  • Vermeld het begrip ingebrekestelling
  • Datum
  • Adresgegevens van de geadresseerde
  • Samenvatting van het probleem
  • Verzoek om oplossing
  • Termijn om het probleem te regelen
  • Adresgegevens en handtekening van de afzender

Niet vergeten!

Als u de aannemer vroeger reeds aangemaand heeft in een gewone brief (niet-aangetekend) of via mail, verwijs dan naar deze brieven en mails in uw aanmaningsbrief in de zin van: “Hierbij maan ik u aangetekend aan (wat ik trouwens ook al deed per brief/mail op datum van…)”.

Dossieropbouw

Houd alle brieven, faxen, e-mails, enz. goed bij en leg een dossier aan ingeval de zaak ooit voor de rechtbank zou eindigen. Zo beschikt u immers over een goed onderbouwd dossier als bewijs.

Tip

Communiceer bij voorkeur via brief of via e-mail en bij belangrijke discussies aangetekend. Van gewone brieven heeft u achteraf immers geen bewijs van verzending. Eventueel kunt u ook de aangetekende zending met ontvangstkaart verzenden.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878