< Terug

Thema: Aansprakelijkheid en geschillen

Dading met stopzetting van de werken

Dading met stopzetting van de werken

Gebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er geen werken meer uitgevoerd hoeven te worden.

Wat?

Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het is een soort ‘compromis’ op papier.

Een dading vergt dus dat beide partijen water in de wijn doen. Dit betekent echter niet dat de toegevingen van beide partijen ‘in verhouding’, laat staan ‘even groot’ moeten zijn. Een kleine toegeving van de ene volstaat.

Het is ook niet nodig om die wederzijdse toegevingen uitvoerig te beschrijven in het contract. Het volstaat dat er vermeld staat dat beide partijen toegevingen hebben gedaan.

De samenwerking stopt hier en nu

Gaat de betwisting over al dan niet volgens de regels van de kunst of volgens de afspraken uitgevoerde weken, dan kunt u dus in een dading een soort eindafrekening maken, waarbij u bepaalt hoeveel de klant ‘slechts’ moet betalen, omdat bepaalde werken niet/niet tijdig/niet volgens de regels van de kunst/… uitgevoerd werden.

De aannemer stemt ermee in om een deel te laten vallen omdat hij bepaalde zaken niet meer moet afwerken.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878