< Terug

Thema: Aansprakelijkheid en geschillen

Dading met nog uit te voeren werken

Dading met nog uit te voeren werken

Gebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er wel nog werken uitgevoerd moeten worden.

Wat?

Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het is een soort ‘compromis’ op papier.

Een dading vergt dus dat beide partijen water in de wijn doen. Dit betekent echter niet dat de toegevingen van beide partijen ‘in verhouding’, laat staan ‘even groot’ moeten zijn. Een kleine toegeving van de ene volstaat.

Het is ook niet nodig om die wederzijdse toegevingen uitvoerig te beschrijven in het contract. Het volstaat dat er vermeld staat dat beide partijen toegevingen hebben gedaan.

Wat moet wél nog uitgevoerd worden?

Gaat de betwisting over al dan niet volgens de regels van de kunst of volgens de afspraken uitgevoerde weken, dan kunt u dus in een dading afspreken dat de aannemer alsnog (een deel van) de voorziene werken uitvoert en/of bepaalde herstelwerkzaamheden uitvoert. De klant van zijn kant moet het totaal verschuldigd bedrag niet volledig/niet ineens/… betalen.

Tip 1

Spreek als bouwheer duidelijk af tegen wanneer de nog uit te voeren werken ten laatste klaar moeten zijn.

Tip 2

In de dading mogen ook sancties voorzien worden als de ene of de andere partij zich toch niet aan de afspraken houdt, bv. een ‘boete’ van € 25 per dag vertraging.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878