< Terug

Thema: Aansprakelijkheid en geschillen

Clausule burenhinder

Clausule burenhinder

Begaat uw aannemer fouten bij de uitvoering van de werken en lijdt u en/of een buur hierdoor schade, dan draait hij hiervoor op.

Heel wat moeilijker ligt het echter wanneer de aannemer géén fout begaat, maar de een of andere buur toch schade ondervindt. Typische voorbeelden zijn bv. barsten die bij de buurman optreden bij gesloten bebouwing, doordat de woning van de buur zich ‘zet’.

Zonder dat de buur in kwestie een fout moet aantonen, kan hij aanspraak maken op een schadevergoeding (artikel 544 Burgerlijk Wetboek).

Hier geldt als regel dat normale burenhinder aanvaard moet worden, maar dat deze moet ophouden en/of vergoed worden zodra de hinder abnormaal wordt. Van belang hier is dat er geen sprake moet zijn van een fout van de aannemer als dusdanig, het feit dat de hinder abnormaal is, is genoeg om u als storende buurman die opdracht gaf tot de werken, aansprakelijk te stellen.

Is er geen fout gebeurd (normale trillingen) en is er toch schade (barsten in de muur), dan is dat inderdaad wel abnormale burenhinder, maar… dan is het u, de opdrachtgever die aansprakelijk is en niet de aannemer. Uzelf bent immers de storende buurman en niet de aannemer…

De aansprakelijkheid voor zgn. foutloze burenhinder kan u evenwel doorschuiven. U kunt in de aannemingsovereenkomst laten opnemen dat “de aannemer alle aansprakelijkheid en risico van de aanneming te zijnen laste neemt en ook aansprakelijk is voor burenhinder”.

Besluit. Heeft uw aannemer geen fout begaan, dan kan hij in principe niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade wegens abnormale burenhinder. U draait daar dan zelf als opdrachtgever en buurman voor op.

Máár. Als u dat anders overeenkomt met uw aannemer in de aannemingsovereenkomst, dan is het de aannemer en hij alleen die voor de schade moet opdraaien.

Gebruik in dat geval de clausule burenhinder.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878