< Terug

Thema: Woninghuur

Huurcontract woning/appartement - Brussels gewest

Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaats

Schriftelijk contract

Bij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is.

Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen worden. Het is dus niet mogelijk om daar iets aan te veranderen. Afhankelijk van in welk gewest de woning of het appartement ligt, moet er een aangepaste bijlage bij het huurcontract gevoegd worden (eventueel in een andere landstaal). In het Vlaams gewest is het voor nieuwe woninghuurcontracten vanaf 01.01.2019 niet meer nodig dat de zgn. vulgariserende toelichting toegevoegd wordt aan het contract. Het volstaat dat ernaar verwezen wordt.

Registratie

Gaat u een contract aan voor woninghuur, dan moet dat ook geregistreerd worden en die verplichting rust op de verhuurder, ongeacht wat er in het huurcontract wordt voorzien. De verhuurder moet het huurcontract registreren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de ondertekening van het huurcontract. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de huurder het contract (voor zover het om een contract van negen jaar gaat) beëindigen zonder opzegtermijn.

De huurder kan de soepele opzegmogelijkheid in Brussel en in Wallonië wel enkel benutten indien hij de verhuurder vooraf per aangetekende brief in gebreke stelde. Hij moet met name laten weten dat de registratie niet tijdig gebeurd is (dus niet binnen de twee maanden). U heeft als verhuurder dan één maand de tijd om toch nog te registreren. Enkel als u dat niet gedaan heeft, mag de huurder weg zonder een opzegtermijn of vergoeding.

Let op! De sanctie geldt in Wallonië en Brussel ook voor huurcontracten van korte duur.

Het Waals Huurdecreet bepaalt dat sinds 01.09.2018 de verhuurder de huurprijs niet mag indexeren als het contract niet tijdig geregistreerd werd. Dat kan zelfs indien de huurder geen aanmaning stuurde. In Brussel en Vlaanderen is die sanctie niet voorzien.

Woninghuur of handelshuur?

Stel dat u een winkel huurt waaraan er tevens een woonruimte is. Onder welke huur­wetgeving valt u in zo’n geval? Is de Woninghuurwet (gedeeltelijk) van toepassing?

De Woninghuurwet vindt geen toepassing op de woonvertrekken van de handelshuurder die in hetzelfde pand zijn gevestigd. De bewoning is in dat geval namelijk bijkomstig aan de handelsactiviteit van de huurder. Het economische element is dus overheersend. U hoeft in zo’n geval dus maar één enkele huurovereenkomst te sluiten en dat moet dan meer bepaald een handelshuurovereenkomst zijn.

Wat als u een handelspand huurt en tegelijk ook een naastgelegen woning of een appartement boven de winkel (bestemd voor bewoning)?

In dat geval heeft u wel een zekere keuze, tenminste voor zover de woonvertrekken afgescheiden zijn van de winkel doordat er bv. een aparte ingang voor is. Als huurder heeft u er dan belang bij om, zelfs als de woonruimte een afzonderlijke ingang heeft, de huur te koppelen aan de handelshuur. U bent er dan namelijk zeker van dat zolang u uw handelszaak uitbaat, u ook in de woning kunt blijven wonen.

Sloot u geen twee aparte huurovereenkomsten, dan is de Woninghuurwet ook hier niet van toepassing als de handelshuur doorweegt en de woning die werd gehuurd ondergeschikt is aan de handelshuur. Of dat het geval is, is een feitenkwestie, zoals juristen dat noemen.

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878