< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 04.11.2020

Thema: Koop en verkoop

Koopovereenkomst woning in het Waals gewest

Koopovereenkomst woning

Onherroepelijk

Zowel de koper als de verkoper moet er goed rekening mee houden dat het ondertekenen van zo’n koopovereenkomst of compromis in principe onherroepelijk is. Door het te ondertekenen, verbindt u zich definitief, tenzij de (ver)koop afhankelijk gemaakt is van het vervuld zijn van een of meerdere voorwaarden (bv. het verkrijgen van een bankkrediet).

Via notaris?

Indien het mogelijk is, is het aangewezen om het compromis ook al voor een notaris op te maken. Dit biedt u bijkomende waarborgen. Vraag minstens aan de notaris waar u mee wil werken (of aan een vastgoedmakelaar) een model. De wettelijke voorwaarden (lees: de verplichte vermeldingen die in een compromis moeten staan) wijzigen nu eenmaal zeer geregeld. Voor u het weet werkt u met een ongeldige versie. Bovendien zal u in zo’n model zelf heel wat zaken moeten invullen, wat allesbehalve eenvoudig is. Ook dat laat u beter over aan een professional.

Lijst

Als u naast de woning ook zgn. roerende goederen overneemt (bv. de gordijnen, de kasten en de verlichting), stel dan al direct bij het opmaken van het compromis een lijst op met de respectieve prijzen.

Voorwaarden

Als er bijzondere voorwaarden zijn, kunt u die onderaan het contract, net boven uw handtekening, invullen. Denk bv. maar aan de situatie van een verkoper die de zolder of de kelder niet ontruimt, een inbouwkeuken die meegenomen wordt door de verkoper, enz.

Per gewest

In ieder gewest gelden eigen regels over welke vermeldingen moeten opgenomen zijn. Nog niet zo lang geleden was het zo dat het meeste opzoekingswerk pas gebeurde na ondertekening van de verkoopovereenkomst. Gevolg: als er naar aanleiding van deze opzoekingen onverwachte problemen opdoken, was de koper reeds gebonden.

De laatste jaren is er meer en meer een tendens in de wetgeving naar informatieverstrekking ten aanzien van de koper vooraleer hij zich verbindt. U zal dus over een aantal documenten moeten beschikken voor u deze overeenkomst kunt sluiten. Voor een in Vlaanderen gelegen onroerend goed moet in het compromis bv. verwezen worden naar het door OVAM afgeleverde bodemattest en de inhoud ervan. Gebeurt dat niet, dan kan de koper toch nog zonder meer onder het door hem getekende compromis uit.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878