< Terug

Thema: Eigendomsrecht

Vestiging van een erfdienstbaarheid van beplanting

Vestiging van een erfdienstbaarheid van beplanting

Gaat uw buur akkoord dat u bomen of hagen dichter plant dan voorzien in het Veldwetboek, dan zet u het best uitdrukkelijk op papier dat hij ook toekomstige kopers van deze afspraak op de hoogte moet brengen. Dat kan via een onderhandse overeenkomst.

Afwijken van de regels voor beplantingen. Het Veldwetboek legt een aantal regels vast over op welke afstand u hagen en bomen mag planten. Hoogstammige bomen moet u bv. op minstens twee meter van de scheiding planten. Enkel met het akkoord van uw buur mag u ze ook dichter planten. U bekomt dan een ‘erfdienstbaarheid van beplanting’.

Wat als die buur nadien zijn eigendom verkoopt? Wat u precies met uw buur afsprak, is van weinig belang als hij zijn woning verkoopt. De nieuwe eigenaar die van niets wist, moet daar immers geen rekening mee houden. De nieuwe eigenaar kan u wel niet meer vragen om een boom uit te doen die er al minstens 30 jaar staat.

Is daar iets aan te doen? Toch wel. U kunt dit uiteraard helemaal ‘sluitend’ regelen door de afspraak vast te leggen voor een notaris. Hij schrijft dit dan over op het hypotheekkantoor, zodat ook toekomstige kopers erdoor gebonden zijn.

Als alternatief kunt u ook zelf een overeenkomst sluiten met uw buur. Voorzie hierin dat hij ook toekomstige kopers van deze afspraak op de hoogte moet brengen. Indien zij van zo’n erfdienstbaarheid op de hoogte zijn, moeten ze die immers ook respecteren.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878