Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten
 • Modellen - Inhoudingsplicht - brief
  Inhoudingsplicht - briefInhouden en doorstortenU geeft als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand, e.d.).Vooraleer u een factuur betaalt aan uw aannemer, bent u verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus. Dit staat in het beruchte artikel 30 bis).Heeft uw aannemer schulden, dan bent u verplicht om een deel op zijn factuur in te houden en door te storten aan de RSZ en/of de fiscus.Dit...
  Klik hier
 • Modellen - Clausule burenhinder
  Clausule burenhinderBegaat uw aannemer fouten bij de uitvoering van de werken en lijdt u en/of een buur hierdoor schade, dan draait hij hiervoor op.Heel wat moeilijker ligt het echter wanneer de aannemer géén fout begaat, maar de een of andere buur toch schade ondervindt. Typische voorbeelden zijn bv. barsten die bij de buurman optreden bij gesloten bebouwing, doordat de woning van de buur zich 'zet'. Zonder dat de buur in kwestie een fout moet aantonen, kan hij aanspraak maken op een schadevergoeding (artikel...
  Klik hier
 • Modellen - Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')
  Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')De aannemer stuurt u zijn eindafrekening. U controleert dan het een en ander het best grondig. Zijn alle zgn. meerwerken terecht, is de hoeveelheid aangerekende materialen/uren correct, zijn de werken volledig afgewerkt?Indien er zaken zijn die niet kloppen, dan mag u een deel van de factuur inhouden.U doet dit uiteraard niet zomaar. U moet in het voorkomende geval de eindafrekening uitdrukkelijk protesteren. Dit kan via (aangetekende) brief, via e-mail,...
  Klik hier
 • Modellen - Vertragingsboete - aanspraak
  Vertragingsboete - aanspraakUw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de schade die u daardoor lijdt?Om dat soort discussies achteraf te vermijden, kunt u een vertragingsbeding afspreken. U zet duidelijke afspraken over de timing op papier en koppelt daar...
  Klik hier
 • Modellen - Vertragingsbeding
  VertragingsbedingUw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de schade is die u daardoor lijdt?Om dat soort discussies achteraf te vermijden, kunt u een vertragingsbeding afspreken. U zet duidelijke afspraken over de timing op papier en koppelt daar meteen...
  Klik hier
 • Modellen - Ingebrekestelling aannemer
  IngebrekestellingU eist de correcte uitvoering van bepaalde bouwwerken.Stel, u wenst op een correcte, maar krachtdadige manier duidelijk te maken dat de werken zo snel mogelijk volledig perfect afgewerkt moeten worden en de eventueel overeengekomen termijn is reeds verstreken. Gebruik dan ons model van een ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een...
  Klik hier
 • Modellen - Dading met nog uit te voeren werken
  Dading met nog uit te voeren werkenGebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er wel nog werken uitgevoerd moeten worden. Wat?Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het is een soort 'compromis' op papier.Een dading vergt dus dat beide partijen water in de wijn doen. Dit betekent echter niet dat de toegevingen van beide partijen 'in verhouding', laat...
  Klik hier
 • Modellen - Dading met stopzetting van de werken
  Dading met stopzetting van de werkenGebruik ons model als u een dading sluit met een aannemer (een bouwheer) over een betwisting inzake bouwwerken waarbij er geen werken meer uitgevoerd hoeven te worden.Wat?Een dading is een contract waarbij u met de tegenpartij een betwisting wilt beëindigen en dit met wederkerige toegevingen. Het is een soort 'compromis' op papier.Een dading vergt dus dat beide partijen water in de wijn doen. Dit betekent echter niet dat de toegevingen van beide partijen 'in verhouding',...
  Klik hier
 • Modellen - Inschakeling andere aannemer
  Inschakeling andere aannemerU wenst na diverse vruchteloze pogingen een andere aannemer de werken te laten voltooien.Kan dat? Op zich kan dat inderdaad perfect. De wet voorziet immers dat het contract met een aannemer op ieder moment stopgezet kan worden. U hoeft daar zelfs geen reden voor op te geven!De aannemer kan op zich niet beletten dat u het contract met hem verbreekt, maar hij heeft dan wel recht op een vergoeding van al zijn uitgaven én van alles wat hij had kunnen winnen, lees: de winst die hij had...
  Klik hier
 • Modellen - Plaatsbeschrijving bij aanvang werken
  Plaatsbeschrijving bij aanvang werken Een plaatsbeschrijving bij de aanvang van (afbraak)werken kan heel wat discussies besparen.Discussies vermijdenAls een aannemer in uw of in een aanpalend huis of appartement (afbraak)werken zal uitvoeren, is de kans niet gering dat u schade zal lijden door de werken. Ook als u zelf de aannemer bent die die werken zal uitvoeren, heeft u belang bij een plaatsbeschrijving om latere discussies te vermijden.Deze moet uiteraard door de beide partijen ondertekend zijn.Aanvang...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten