Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 35 resultaten
 • Modellen - Huurcontract woning/appartement - Vlaams gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Waals gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst kantoor
  Huurovereenkomst kantoorBij de (ver)huur van een kantoorruimte heeft u er alle belang bij om een duidelijk en uitgebreid contract op te stellen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen). Voor natuurlijke personen moeten in het huurcontract de familienaam, de eerste twee voornamen, de woonplaats, de geboortedatum en de geboorteplaats vermeld worden. Voor zgn. rechtspersonen, m.a.w. vennootschappen,...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst werkplaats/atelier
  Huurovereenkomst werkplaats/atelierEen huurcontract met betrekking tot een werkplaats, atelier, e.d. valt onder het zgn. 'gemeen huurrecht'. Het komt er op neer dat er bijna geen wettelijke regels zijn. Zijn die er toch, dan gelden ze in principe maar voor zover huurder en verhuurder geen andere afspraken hebben gemaakt.U bent m.a.w. vrij om af te spreken wat u wilt met betrekking tot de prijs, de al dan niet te betalen waarborg en de omvang daarvan, de huurperiode, de opzegmogelijkheden, of u als huurder al...
  Klik hier
 • Modellen - Handelshuurovereenkomst
  HandelshuurovereenkomstEen handelshuurovereenkomst hoeft niet zo uitgebreid te zijn als in het algemeen gedacht wordt. Er is immers veel geregeld in de Handelshuurwet zelf. Trouwens, bepalingen die in strijd zijn met de Handelshuurwet, zijn ongeldig. De wet heeft in veel gevallen voorrang op wat de huurder en de verhuurder overeenkomen. We overlopen kort enkele aandachtspunten.Gaat het om een pand waarin een winkel of horecazaak uitgebaat wordt, dan geldt steeds de Handelshuurwet. Van een aantal bepalingen kunnen...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst magazijn
  Huurovereenkomst magazijnZie ook toelichting bij model 'Huur van een werkplaats'.Ook hier heeft u m.a.w. alle vrijheid om afspraken te maken.Van belang is bv. dat de verhuurder u niet kan verplichten om op te korte termijn het magazijn leeg te maken en terug ter beschikking te stellen. Te soepele opzegmogelijkheden voor de verhuurder kunnen voor serieuze problemen zorgen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale...
  Klik hier
 • Modellen - Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')
  Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')De aannemer stuurt u zijn eindafrekening. U controleert dan het een en ander het best grondig. Zijn alle zgn. meerwerken terecht, is de hoeveelheid aangerekende materialen/uren correct, zijn de werken volledig afgewerkt?Indien er zaken zijn die niet kloppen, dan mag u een deel van de factuur inhouden.U doet dit uiteraard niet zomaar. U moet in het voorkomende geval de eindafrekening uitdrukkelijk protesteren. Dit kan via (aangetekende) brief, via e-mail,...
  Klik hier
 • Modellen - Vertragingsboete - aanspraak
  Vertragingsboete - aanspraakUw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de schade die u daardoor lijdt?Om dat soort discussies achteraf te vermijden, kunt u een vertragingsbeding afspreken. U zet duidelijke afspraken over de timing op papier en koppelt daar...
  Klik hier
 • Modellen - Vertragingsbeding
  VertragingsbedingUw aannemer houdt zich niet aan de afgesproken timing. U kunt in zo'n geval niet zonder meer een vergoeding eisen. In principe moet u kunnen aantonen dat de aannemer in de fout ging: was er (op papier) wel een timing afgesproken en was die dan wel 'bindend' of 'louter' informatief'? En hoe groot is de schade is die u daardoor lijdt?Om dat soort discussies achteraf te vermijden, kunt u een vertragingsbeding afspreken. U zet duidelijke afspraken over de timing op papier en koppelt daar meteen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 35 resultaten