Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 41 resultaten
 • Modellen - Huurcontract woning/appartement - Vlaams gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Waals gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Inhoudingsplicht - brief
  Inhoudingsplicht - briefInhouden en doorstortenU geeft als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand, e.d.).Vooraleer u een factuur betaalt aan uw aannemer, bent u verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus. Dit staat in het beruchte artikel 30 bis).Heeft uw aannemer schulden, dan bent u verplicht om een deel op zijn factuur in te houden en door te storten aan de RSZ en/of de fiscus.Dit...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst kantoor
  Huurovereenkomst kantoorBij de (ver)huur van een kantoorruimte heeft u er alle belang bij om een duidelijk en uitgebreid contract op te stellen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen). Voor natuurlijke personen moeten in het huurcontract de familienaam, de eerste twee voornamen, de woonplaats, de geboortedatum en de geboorteplaats vermeld worden. Voor zgn. rechtspersonen, m.a.w. vennootschappen,...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst werkplaats/atelier
  Huurovereenkomst werkplaats/atelierEen huurcontract met betrekking tot een werkplaats, atelier, e.d. valt onder het zgn. 'gemeen huurrecht'. Het komt er op neer dat er bijna geen wettelijke regels zijn. Zijn die er toch, dan gelden ze in principe maar voor zover huurder en verhuurder geen andere afspraken hebben gemaakt.U bent m.a.w. vrij om af te spreken wat u wilt met betrekking tot de prijs, de al dan niet te betalen waarborg en de omvang daarvan, de huurperiode, de opzegmogelijkheden, of u als huurder al...
  Klik hier
 • Modellen - Handelshuurovereenkomst
  HandelshuurovereenkomstEen handelshuurovereenkomst hoeft niet zo uitgebreid te zijn als in het algemeen gedacht wordt. Er is immers veel geregeld in de Handelshuurwet zelf. Trouwens, bepalingen die in strijd zijn met de Handelshuurwet, zijn ongeldig. De wet heeft in veel gevallen voorrang op wat de huurder en de verhuurder overeenkomen. We overlopen kort enkele aandachtspunten.Gaat het om een pand waarin een winkel of horecazaak uitgebaat wordt, dan geldt steeds de Handelshuurwet. Van een aantal bepalingen kunnen...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst magazijn
  Huurovereenkomst magazijnZie ook toelichting bij model 'Huur van een werkplaats'.Ook hier heeft u m.a.w. alle vrijheid om afspraken te maken.Van belang is bv. dat de verhuurder u niet kan verplichten om op te korte termijn het magazijn leeg te maken en terug ter beschikking te stellen. Te soepele opzegmogelijkheden voor de verhuurder kunnen voor serieuze problemen zorgen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale...
  Klik hier
 • Modellen - Clausule burenhinder
  Clausule burenhinderBegaat uw aannemer fouten bij de uitvoering van de werken en lijdt u en/of een buur hierdoor schade, dan draait hij hiervoor op.Heel wat moeilijker ligt het echter wanneer de aannemer géén fout begaat, maar de een of andere buur toch schade ondervindt. Typische voorbeelden zijn bv. barsten die bij de buurman optreden bij gesloten bebouwing, doordat de woning van de buur zich 'zet'. Zonder dat de buur in kwestie een fout moet aantonen, kan hij aanspraak maken op een schadevergoeding (artikel...
  Klik hier
 • Modellen - Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')
  Protest eindafrekening aannemer (met inhouding 'borg')De aannemer stuurt u zijn eindafrekening. U controleert dan het een en ander het best grondig. Zijn alle zgn. meerwerken terecht, is de hoeveelheid aangerekende materialen/uren correct, zijn de werken volledig afgewerkt?Indien er zaken zijn die niet kloppen, dan mag u een deel van de factuur inhouden.U doet dit uiteraard niet zomaar. U moet in het voorkomende geval de eindafrekening uitdrukkelijk protesteren. Dit kan via (aangetekende) brief, via e-mail,...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 41 resultaten