Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 23 resultaten
 • Modellen - Huurcontract woning/appartement - Vlaams gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Waals gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst kantoor
  Huurovereenkomst kantoorBij de (ver)huur van een kantoorruimte heeft u er alle belang bij om een duidelijk en uitgebreid contract op te stellen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen). Voor natuurlijke personen moeten in het huurcontract de familienaam, de eerste twee voornamen, de woonplaats, de geboortedatum en de geboorteplaats vermeld worden. Voor zgn. rechtspersonen, m.a.w. vennootschappen,...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst werkplaats/atelier
  Huurovereenkomst werkplaats/atelierEen huurcontract met betrekking tot een werkplaats, atelier, e.d. valt onder het zgn. 'gemeen huurrecht'. Het komt er op neer dat er bijna geen wettelijke regels zijn. Zijn die er toch, dan gelden ze in principe maar voor zover huurder en verhuurder geen andere afspraken hebben gemaakt.U bent m.a.w. vrij om af te spreken wat u wilt met betrekking tot de prijs, de al dan niet te betalen waarborg en de omvang daarvan, de huurperiode, de opzegmogelijkheden, of u als huurder al...
  Klik hier
 • Modellen - Handelshuurovereenkomst
  HandelshuurovereenkomstEen handelshuurovereenkomst hoeft niet zo uitgebreid te zijn als in het algemeen gedacht wordt. Er is immers veel geregeld in de Handelshuurwet zelf. Trouwens, bepalingen die in strijd zijn met de Handelshuurwet, zijn ongeldig. De wet heeft in veel gevallen voorrang op wat de huurder en de verhuurder overeenkomen. We overlopen kort enkele aandachtspunten.Gaat het om een pand waarin een winkel of horecazaak uitgebaat wordt, dan geldt steeds de Handelshuurwet. Van een aantal bepalingen kunnen...
  Klik hier
 • Modellen - Huurovereenkomst magazijn
  Huurovereenkomst magazijnZie ook toelichting bij model 'Huur van een werkplaats'.Ook hier heeft u m.a.w. alle vrijheid om afspraken te maken.Van belang is bv. dat de verhuurder u niet kan verplichten om op te korte termijn het magazijn leeg te maken en terug ter beschikking te stellen. Te soepele opzegmogelijkheden voor de verhuurder kunnen voor serieuze problemen zorgen.Wie zijn huurder en verhuurder precies? Sinds 01.02.2014 moet u dat duidelijker aangeven (art. 41, wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale...
  Klik hier
 • Modellen - Plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning
  PlaatsbeschrijvingBij elke vorm van huur van onroerende goederen (woninghuur, handelshuur, enz.) is het gebruikelijk om zowel bij aanvang als op het einde van de huur een plaats­beschrijving op te maken. U kunt dit samen met de verhuurder doen zonder de tussenkomst van een expert. Zo spaart u kosten uit.De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt voor gezamenlijke rekening. Ze wordt opgesteld ofwel tijdens de periode waarin de ruimtes onbewoond/niet in gebruik zijn, ofwel tijdens de eerste maand van de bewoning/ingebruikname....
  Klik hier
 • Modellen - Opzeg handelshuur door de huurder
  Opzeg handelshuur door de huurderEen handelshuur opzeggen als huurder is een delicate aangelegenheid. U mag zeker geen fouten maken. Gebruik dus veiligheidshalve ons model.Wanneer? Als handelshuurder heeft u steeds het recht om uw huur op te zeggen bij het verstrijken van elke driejarige periode, wat er ook in de huurovereenkomst staat. Anders gezegd: u kunt als huurder de handelshuur tussentijds opzeggen, nl. tegen het einde van het derde en het zesde jaar. Dit moet zes maanden vooraf gebeuren. U moet dus opzeggen...
  Klik hier
 • Modellen - Huurindexering
  Huurindexering - brief met meldingWe overlopen de belangrijkste knelpunten bij indexering van de huur. De indexering van de huur moet gebeuren volgens de wettelijke formule. Als er in het contract een andere formule staat, mag die slechts toegepast worden voor zover dit voordeliger uitkomt voor de huurder. De wettelijke formule is de volgende:basishuurprijs (1) x nieuwe index (2)_____________________________aanvangsindex (3)  (1)      De basishuurprijs is de prijs die in het contract vermeld werd, zonder...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 23 resultaten