Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 57 resultaten
 • Modellen - Attest 6% btw
  Attest 6% btwVoorwaarden voor de toepassing van het 6%-btw-tariefHet verlaagd btw-tarief van 6% kan alleen worden toegepast als het gaat om 'werken in onroerende staat aan privéwoningen'. Concreet betekent dit dat de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld moeten zijn:De werken die u uitvoert als aannemer, moeten dienen tot de omvorming, de renovatie, de rehabilitatie, de verbetering, de herstelling of het onderhoud van een woning en dit geheel of gedeeltelijk.De werken moeten betrekking hebben op een woning...
  Klik hier
 • Modellen - Koopovereenkomst woning in het Waals gewest
  Koopovereenkomst woning OnherroepelijkZowel de koper als de verkoper moet er goed rekening mee houden dat het ondertekenen van zo'n koopovereenkomst of compromis in principe onherroepelijk is. Door het te ondertekenen, verbindt u zich definitief, tenzij de (ver)koop afhankelijk gemaakt is van het vervuld zijn van een of meerdere voorwaarden (bv. het verkrijgen van een bankkrediet).Via notaris?Indien het mogelijk is, is het aangewezen om het compromis ook al voor een notaris op te maken. Dit biedt u bijkomende...
  Klik hier
 • Modellen - Koopovereenkomst woning in het Vlaams gewest
  Koopovereenkomst woning OnherroepelijkZowel de koper als de verkoper moet er goed rekening mee houden dat het ondertekenen van zo'n koopovereenkomst of compromis in principe onherroepelijk is. Door het te ondertekenen, verbindt u zich definitief, tenzij de (ver)koop afhankelijk gemaakt is van het vervuld zijn van een of meerdere voorwaarden (bv. het verkrijgen van een bankkrediet).Via notaris?Indien het mogelijk is, is het aangewezen om het compromis ook al voor een notaris op te maken. Dit biedt u bijkomende...
  Klik hier
 • Modellen - Huurcontract woning/appartement - Vlaams gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Waals gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaatsSchriftelijk contractBij woninghuur is het verplicht om een schriftelijk contract op te stellen. Aan het contract moet er tevens een verplichte bijlage gehecht worden. In ieder gewest geldt er een specifiek modelcontract omdat er in het Brussels en Waals gewest bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen zijn. Gebruik dus zeker het model dat geldt voor het gewest waarin de huurwoning of het appartement gelegen is. Let op! De bijlage moet letterlijk overgenomen...
  Klik hier
 • Modellen - Tienjarige aansprakelijkheid
  Tienjarige aansprakelijkheidNa de oplevering of het einde van de werken stelt u als bouwheer een ernstig gebrek vast. Een gebrek dat een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het gebouw - minstens een belangrijk onderdeel ervan - of die het bouwwerk onbruikbaar maakt gebruik of bewoning. Bv. grote vochtinsijpeling die normale bewoning onmogelijk maakt.Voor dat soort gebreken is de aannemer (en de architect) wettelijk gezien gedurende 10 jaar aansprakelijk. Een clausule in de aannemingsovereenkomst of in...
  Klik hier
 • Modellen - Inhoudingsplicht - brief
  Inhoudingsplicht - briefInhouden en doorstortenU geeft als zelfstandige beroepsmatig opdracht aan een aannemer (bv. om werken uit te voeren in uw kantoorruimte, in uw handelspand, e.d.).Vooraleer u een factuur betaalt aan uw aannemer, bent u verplicht om te controleren of die aannemer geen schulden heeft bij de RSZ en/of de fiscus. Dit staat in het beruchte artikel 30 bis).Heeft uw aannemer schulden, dan bent u verplicht om een deel op zijn factuur in te houden en door te storten aan de RSZ en/of de fiscus.Dit...
  Klik hier
 • Modellen - Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)
  Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)Sinds 1 september 2016 is het mogelijk in Vlaanderen een handelshuur af te sluiten van maximaal één jaar. Handelshuur voor minder dan één jaar!Het decreet van 17 juni 2016 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016) voorziet de mogelijkheid in het Vlaams gewest om een handelshuur af te spreken van één jaar of minder. Zodra de huur langer dan één jaar loopt, is de gewone regeling van handelshuur van toepassing.Let op! Ook als u meerdere dergelijke contracten...
  Klik hier
 • Modellen - Koopovereenkomst woning in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  Koopovereenkomst woning OnherroepelijkZowel de koper als de verkoper moet er goed rekening mee houden dat het ondertekenen van zo'n koopovereenkomst of compromis in principe onherroepelijk is. Door het te ondertekenen, verbindt u zich definitief, tenzij de (ver)koop afhankelijk gemaakt is van het vervuld zijn van een of meerdere voorwaarden (bv. het verkrijgen van een bankkrediet).Via notaris?Indien het mogelijk is, is het aangewezen om het compromis ook al voor een notaris op te maken. Dit biedt u bijkomende...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 57 resultaten